Miejskie Przedsiębiortstwo Wodociągów      
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku
Styl/Kontrast Czcionka
standardowy/domyślny czarno-biały biało-czarny żółto-niebieski czcionka normala czcionka duża czcionka bardzo dużaK O M U N I K A T

NOWA TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW


obowiązująca na terenie Gminy Łask
od dnia 12.12.2023 roku do dnia 11.12.2026 roku
zobacz ile zapłacisz...


Procedury przyłączania się do sieci
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

dodane 23 października 2020 r.

11 GRUDNIA 2019 ROKU ZOSTAŁA UROCZYŚCIE OTWARTA
NOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W ŁASKU


zobacz jak działa...


I N F O R M U J E M Y

iż, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów...,
w trosce o najwyższą jakość usług...,

MPWiK wprowadziło usługę E-faktura
wybieram e-faktury...


K O M U N I K A T

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku
zaprasza do współpracy w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych
powstałych na Oczyszczalni Ścieków w Łasku.


Przedsiębiorstwo zainteresowane jest rolniczym wykorzystaniem osadów.

Wszelkich wyjaśnień i informacji w powyższym temacie udziela
Prezes Zarządu Mariusz Sowiński
kontakt przez sekretariat.Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku ogłasza nabór wniosków w projekcie
„Budowa podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łask”.
Nabór realizowany jest w ramach programu priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Budowa podłączeń kanalizacyjnych – II edycja” do którego Przedsiębiorstwo planuje przystąpić po złożeniu wniosków przez Beneficjentów programu – mieszkańców Gminy Łask, którzy mają możliwość przyłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Na wnioski czekamy w terminie 17 styczeń 2022 – 15 marca 2022r.

Szczegóły w Regulaminie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska projektu „Budowa podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łask”.

Szczegóły poramu w WFOŚiGW

Załączniki do pobrania:
Wniosek o udzielenie dotacji celowej (DOCX)
UCHWAŁA NR 2/2022 Zarządu MPWiK (PDF)
WNIOSEK o udzielenie dotacji celowej ze środków MPWiK (PDF)
Regulamin udzielania dotacji celowej (PDF)
Wzór umowy przyłącza (PDF)

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA
KANALIZACJI NA TERENIE GMINY ŁASK
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Przejdź na stronę projektu...FIRMA
KONTAKT
SZYBKI LINK
DO POBRANIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tylna 9, 98-100 Łask
NIP: 831-15-06-734      REGON: 731020519
KRS: 0000065222  Sad Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi XX Wydział KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 16.728.000,00 zł
Konto bankowe: Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616
TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95   43 675 51 43   43 675 34 38 (po 15)

FORMULARZ KONTAKTOWY

🄯 webadmin 2020
Wycieczka po oczyszczalni ścieków

Łaski Serwis Samorządowy

Starostwo powiatowe

Nasze miasto

Pliki do pobrania