Miejskie Przedsiębiortstwo Wodociągów      
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku
Styl/Kontrast Czcionka
standardowy/domyślny czarno-biały biało-czarny żółto-niebieski czcionka normala czcionka duża czcionka bardzo duża


ZAŁATW SPRAWĘ

   Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF    Kliknij, aby pobrać dokument w formacie DOCX
WNIOSEK o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków       tel. 43 675-51-43 w.33       (aktualizacja 05.07.2022)   Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF    Kliknij, aby pobrać dokument w formacie DOCX
WNIOSEK o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (z osobą korzystającą z lokalu)       tel. 43 675-51-43 w.33       (aktualizacja 05.07.2022)   Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF    Kliknij, aby pobrać dokument w formacie DOCX
WNIOSEK o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej-kanalizacyjnej       tel. 43 675-51-43 w.33       (aktualizacja 05.07.2022)   Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF    Kliknij, aby pobrać dokument w formacie DOCX
WNIOSEK o uzgodnienie dokumentacji technicznej              (aktualizacja 05.07.2022)   Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF    Kliknij, aby pobrać dokument w formacie DOCX
WNIOSEK o wydanie opinii dotyczącej możliwości dostarczania wody i odprowadzania ścieków              (aktualizacja 05.07.2022)   Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF    Kliknij, aby pobrać dokument w formacie DOCX
Zgłoszenie wykonania robót budowlanych              (aktualizacja 05.07.2022)   Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF    Kliknij, aby pobrać dokument w formacie DOCX
Zlecenie wykonania dokumentacji technicznej              (aktualizacja 05.07.2022)   Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF    Kliknij, aby pobrać dokument w formacie DOCX
Zlecenie wykonania usługi budowy przyłącza              (aktualizacja 06.06.2023)
WYKONANIE PRZYŁĄCZA
tel. 43 675-51-43 w.32


WYMIANA USZKODZONEGO WODOMIERZA
tel. 43 675-51-43 w.32


PODAWANIE STANÓW WODOMIERZA
tel. 43 675-51-43 w.43          ON LINE


ZGŁASZANIE AWARII
tel. 43 675-51-43 w.32


ZGŁOSZENIE REKLAMACJI, SKARGI, UDZIELENIE INFORMACJI
tel. 43 675-51-43 w.33


FIRMA
KONTAKT
SZYBKI LINK
DO POBRANIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tylna 9, 98-100 Łask
NIP: 831-15-06-734      REGON: 731020519
KRS: 0000065222  Sad Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi XX Wydział KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 16.728.000,00 zł
Konto bankowe: Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616
TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95   43 675 51 43   43 675 34 38 (po 15)

FORMULARZ KONTAKTOWY

🄯 webadmin 2020
Wycieczka po oczyszczalni ścieków

Łaski Serwis Samorządowy

Starostwo powiatowe

Nasze miasto

Pliki do pobrania