Miejskie Przedsiębiortstwo Wodociągów      
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku
Styl/Kontrast Czcionka
standardowy/domyślny czarno-biały biało-czarny żółto-niebieski czcionka normala czcionka duża czcionka bardzo dużaI N F O R M A C J A

Zarząd MPWiK w Łasku Sp. z o.o. informuje,
iż dzień 24 grudnia 2021 roku (wigilia)
jest dniem wolnym od pracy zgodnia z art. 130 § 2 KP
Procedury przyłączania się do sieci
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

dodane 23 października 2020 r.

11 GRUDZNUIA 2019 ROKU ZOSTAŁA UROCZYŚCUIE OTWARTA
NOWA OCZYSZCALNIA ŚCIEKÓW W ŁASKU


zobacz jak działa...


I N F O R M U J E M Y

iż, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów...,
w trosce o najwyższą jakość usług...,

MPWiK wprowadziło usługę E-faktura
wybieram e-faktury...


K O M U N I K A T

NOWA TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW


obowiązująca na terenie Gminy Łask
od dnia 13.02.2020 roku do dnia 12.02.2023 roku
zobacz ile zapłacisz...


K O M U N I K A T

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku
zaprasza do współpracy w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych
powstałych na Oczyszczalni Ścieków w Łasku.


Przedsiębiorstwo zainteresowane jest rolniczym wykorzystaniem osadów.

Wszelkich wyjaśnień i informacji w powyższym temacie udziela
Prezes Zarządu Mariusz Sowiński
kontakt przez sekretariat.

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA I MODERNIZACJA
KANALIZACJI NA TERENIE GMINY ŁASK
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Przejdź na stronę projektu...FIRMA
KONTAKT
SZYBKI LINK
DO POBRANIA
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tylna 9, 98-100 Łask
NIP: 831-15-06-734      REGON: 731020519
KRS: 0000065222  Sad Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi XX Wydział KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 14.708.500,00 zł
Konto bankowe: Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616
TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95   43 675 51 43   43 675 34 38 (po 15)

FORMULARZ KONTAKTOWY

🄯 webadmin 2020
Wycieczka po oczyszczalni ścieków

Łaski Serwis Samorządowy

Starostwo powiatowe

Nasze miasto

Pliki do pobrania