Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Tylna 9
98-100 ŁaskWysokość kapitału
zakładowego:

14.392.500,00 zł


Sad Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi
XX Wydział KRS

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF


Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Konto bankowe
Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616

TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95
43 675 51 43
43 675 34 38
(po 15)

PODAJ STAN WODOMIERZA


Firma
Odbiorca
Kontakt
Przetarg
JRP
RODO
Przetargi bieżące
Archiwum przetargów   ⇓
Regulamin
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA
Wykonanie materiałów konferencyjnych w ramach projektu
„Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa
i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask”
Nr sprawy MPWiK/JRP/3/10/2019

Łask, dn. 31.10.2019
Zatwierdza:
Zarząd MPWiK w Łasku Sp. z o.o.
Mariusz Sowiński
Andrzej Banaszczyk

ZAPROSZENIE OFERTOWE   Formularz ofertowo-cenowy       
Oświadczenie wykonawcy   
Wzór umowy   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


© webadmin 2013 - 2017