Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Tylna 9
98-100 ŁaskWysokość kapitału
zakładowego:

14.367.500,00 zł


Sad Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi
XX Wydział KRS

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF


Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Konto bankowe
Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616

TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95
43 675 51 43
43 675 34 38
(po 15)

PODAJ STAN WODOMIERZA


Firma
Odbiorca
Kontakt
Przetarg
JRP
RODO


Regulamin

Ustawa

Taryfy

Załatw
sprawę

Jakość
wody

Wody
opadowe

Stan
wodomierza

OCENA JAKOŚCI WODY WYKONANA PRZEZ      

STACJA UZDATNIANIA WODY Ostrów Miejscowości:
Łask, Kolumna, Wronowice, Wiewiórczyn, Orchów, Wola Łasa, Teodory, Ostrów, Gorczyn, Łopatki, Mauryca, Sięganów
Okup Mały Miejscowości:
Okup, Grabina, Kolonia Bilew, Kopyść, Mikołajówek, Wola Bałucka, Zielencice
Bałucz Miejscowości:
Bałucz, Kol. Bałucz, Anielin, Borszewice, Budy Stryjewskie, Jabłonki, Kiki, Krzucz, Młyńsko, Remiszew, Stryje Księże-Paskowe, Ulejów, Wincentów, Wola Stryjewska, Wrzeszczewice, Wydżyn
    Znak oceny jakości PPIS.HK.4710.163.2019 PPIS.HK.4710.162.2019 PPIS.HK.4710.161.2019
      z dnia 30-12-2019 17-12-2019 17-12-2019
    SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY WYKONANE PRZEZ      STACJA UZDATNIANIA
WODY
Ostrów Miejscowości:
Łask, Kolumna, Wronowice, Wiewiórczyn, Orchów, Wola Łasa, Teodory, Ostrów, Gorczyn, Łopatki, Mauryca, Sięganów
Okup Mały Miejscowości:
Okup, Grabina, Kolonia Bilew, Kopyść, Mikołajówek, Wola Bałucka, Zielencice
Bałucz Miejscowości:
Bałucz, Kol. Bałucz, Anielin, Borszewice, Budy Stryjewskie, Jabłonki, Kiki, Krzucz, Młyńsko, Remiszew, Stryje Księże-Paskowe, Ulejów, Wincentów, Wola Stryjewska, Wrzeszczewice, Wydżyn
    Nr sprawozdania SB/85190/08/2019 SB/85198/08/2019 SB/85199/08/2019
      z dnia 09-08-2019 09-08-2019 09-08-2019
Oznaczany parametr Jedn. Wynik badań Dop. wartości
Odczyn (Ph) 7,2±0,2 7,1±0,2 7,3±0,2 6,5 - 9,5
Przewodność elektryczna właściaw (PEW) w temp. 25°C μS/cm 381±39 434±44 390±39 ≤2500
Mętność NTU 0,24±0,08 0,18±0,06 0,16±0,05 ≤1
Barwa mgPt/l <5 <5 <5 <15
Liczba progowa zapachu (TON) <1 <1 <1 Akceptowalny przez konsumentów
Liczba progowa smaku (TFN) <1 <1 <1 Akceptowalny przez konsumentów
Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze otoczenia 22±2°C, 68±4h 3 (1-7) 1 (<1-5) 3 (1-8) Bez nieprawidłowych zmian
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0 0 0
Liczba Escherichia coli jtk/100ml 0 0 0 0


TWARDOŚĆ WODY UZDATNIONEJ     •    
Stopnie twardości wody °dH mmol/l mg CaCO3/l
bardzo miękka <5 <0,89 <89
miękka 5-10 0,89-1,78 89-179
średniej twardości 10-15 1,78-2,67 178-267
znacznej twardości 15-20 2,67-3,56 267-356
twarda 20-30 3,56-5,34 356-534
bardzo twarda >30 >5,34 >534


STACJA UZDATNIANIA
WODY
Ostrów Miejscowości:
Łask, Kolumna, Wronowice, Wiewiórczyn, Orchów, Wola Łasa, Teodory, Ostrów, Gorczyn, Łopatki, Mauryca, Sięganów
Okup Mały Miejscowości:
Okup, Grabina, Kolonia Bilew, Kopyść, Mikołajówek, Wola Bałucka, Zielencice
Bałucz Miejscowości:
Bałucz, Kol. Bałucz, Anielin, Borszewice, Budy Stryjewskie, Jabłonki, Kiki, Krzucz, Młyńsko, Remiszew, Stryje Księże-Paskowe, Ulejów, Wincentów, Wola Stryjewska, Wrzeszczewice, Wydżyn
Jednostka twardości
  mmol/l 1,90 2,30 2,02
  mg CaCO3/l 190 230 202
  stopnie niemieckie °dH 10,66 12,09 11,33
  stopnie angielskie °e 13,34 15,13 14,18
  stopnie francuskie °f 19,0 23,0 20,2

© webadmin 2013 - 2017