Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Tylna 9
98-100 ŁaskWysokość kapitału
zakładowego:

14.287.000,00 zł


Sad Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi
XX Wydział KRS

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF


Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Konto bankowe
Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616

TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95
43 675 51 43
43 675 34 38
(po 15)
PODAJ STAN WODOMIERZA


Firma
Klient
Kontakt
Przetarg
JRP


Regulamin

Cennik

Załatw
sprawę

Jakość
wody

Wody
opadowe

Stan
wodomierza

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY WYKONANE PRZEZSTACJA UZDATNIANIA WODY Ostrów
50A Miejscowości:
Łask, Kolumna, Wronowice, Wiewiórczyn, Orchów, Wola Łasa, Teodory, Ostrów, Gorczyn, Łopatki, Mauryca, Sięganów
Okup Mały
40A Miejscowości:
Okup, Grabina, Kolonia Bilew, Kopyść, Mikołajówek, Wola Bałucka, Zielencice
Bałucz
23B Miejscowości:
Bałucz, Kol. Bałucz, Anielin, Borszewice, Budy Stryjewskie, Jabłonki, Kiki, Krzucz, Młyńsko, Remiszew, Stryje Księże-Paskowe, Ulejów, Wincentów, Wola Stryjewska, Wrzeszczewice, Wydżyn
    Nr sprawozdania SB/08028/02/2016 SB/11031/03/2016 SB/11035/03/2016
      z dnia 25-02-2016 10-03-2016 10-03-2016
Oznaczany parametr Jedn. Wynik badań Dop. wartości
Odczyn (Ph) 7,4±0,3 7,3±0,3 7,6±0,3 6,5 - 9,5
Przewodność elektryczna właściaw (PEW) w temp. 25°C μS/cm 380±38 447±45 404±41 ≤2500
Mętność NTU 0,11±0,04 0,50±0,15 <0,10 ≤1
Barwa mgPt/l <5 <5 <5 -
Liczba progowa zapachu (TON) <1 <1 <1 -
Liczba progowa smaku (TFN) <1 <1 <1 -
Amonowy jon (NH4-) mg/l 0,11±0,03 <0,05 0,06±0,02 ≤0,50
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml 0 0 0 0
Liczba Escherichia coli jtk/100ml 0 0 0 0


© webadmin 2013 - 2017