Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Łasku

ul. Tylna 9
98-100 ŁaskWysokość kapitału
zakładowego:

14.287.000,00 zł


Sad Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi
XX Wydział KRS

Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF


Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Kliknij, aby pobrać dokument w formacie PDF
Konto bankowe
Bank PeKaO S.A. I o/Łask
88 1240 3288 1111 0000 2810 6616

TELEFONY ALARMOWE
43 675 36 95
43 675 51 43
43 675 34 38
(po 15)

PODAJ STAN WODOMIERZA


Firma
Klient
Kontakt
Przetarg
     Materiał informacyjny nt.:


Projekt "Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask"
  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku
zaprasza do współpracy w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych
powstałych na Oczyszczalni Ścieków w Łasku.


Przedsiębiorstwo zainteresowane jest rolniczym wykorzystaniem osadów.


Wszelkich wyjaśnień i informacji w powyższym temacie udziela
Zastępca Prezesa Zarządu Andrzej Banaszczyk
pod numerem telefonów 436755143 lub 607090553.
  Nowe stawki opłat


za zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie ścieków
w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.
  


© webadmin 2013